Sinergija

26.02.2009

Misija portala MojaEnergija je trajno obrazovati, informirati i povezivati sve zainteresirane u području energetike i doprinositi razvoju hrvatskog energetskog sektora na temeljima održivosti, stručnosti, dijaloga i zaštite okoliša.

Radi toga se portal usmjerava tako da postane središnje mjesto za obrazovanje i informiranje o energetici u Hrvatskoj. Posebnost na kojem se gradi je mogućnost da ga sami korisnici proširuju sadržajima.

Gledajući različite projekte koji se provode u Hrvatskoj vezano uz energetiku, svim tim projektima je potrebna čim veća vidljivosti ali, još i više, međusobna povezanost provoditelja tih projekata i njihovih korisnika. Stoga se potiče korištenje portala MojaEnergija kao infrastrukture za razmjenu i širenje informacija.

U kontekstu vanjskih projekata, sudionici i korisnici tih projekta će se upoznati s portalom, njegovim sadržajima i mogućnosti prezentacije vlastitih sadržaja, ideja i inicijativa. Kako svi korisnici portala MojaEnergija mogu sami stvarati nove sadržaje, poticat će korisnike da iskoriste izgrađenu infrastrukturu portala. Pojedinci, školske grupe, udruge i drugi mogu, bez potrebe za razvojem vlastitih web stranica, predstaviti svoje projekte vezane uz energetiku širokom krugu posjetitelja Interneta u kratkom vremenu i bez poznavanja izrade web stranica.

Na ovaj način - stvara se sinergija! S jedne strane, portal MojaEnergija će se i dalje proširivati i popunjavati sadržajima. S druge strane, zainteresirani će imati na raspolaganju kvalitetan medij za širenje informacija. Ukupno gledajući, na jednom mjestu raste baza materijala i informacija o svim energetskim temama, što pojedinci ili grupe mogu iskoristiti za svoje obrazovanje ili za samostalno stvaranje vlastitih projekata.

Pod pojmom Zajednice krije se okvir za razvoj portala MojaEnergija na temeljima suradnje i zajedništva svih zainteresiranih neovisno o pripadnosti određenoj grupi ili instituciji. Zajednica i razvoj portal samo je dijelom vezan uz Društvo za oblikovanje održivog razvoja koje osigurava osnovni organizacijski okvir djelovanja, te se brine o infrastrukturi i osiguravanju načela razvidnosti, nepristranosti i stručnosti .

Stoga Vas pozivamo da se priključite Zajednici portala MojaEnergija i aktivno pridonesete razvoju energetike u Hrvatskoj putem popularizacije, obrazovanja i informiranja na internetu.

Vaši prvi koraci prema Zajednici su registracija na portalu, te upoznavanje s mogućnostima objave informacija o vlastitim projektima!


26.02.2009.