Mreže za održivi razvoj

Mediterranean Information Office

URL: http://www.mio-ecsde.org/

Mediterranean Information Office for Environment, Culture and Sustianable Development je fedracija nevladinih neprofitnih organizacija iz mediteranskih zemalja. Federacijom upravlja Izvršni ured sa sjedištem u Grčkoj.

 • Info

  Priredio: Maja Božičević Vrhovčak

  Datum: 02.10.2008

  Zatvori
 • Uredi
  Uređivanje sadržaja je moguće samo za registrirane korisnike. Zatvori

Climate Action Network Europe

URL: http://www.climnet.org/

Europski ogranak Climate Action Network (CAN-E) je europska mreža nevladinih udruga koje se bave energetikom i sprečavanjem klimatskih promjena. Trenutno ima više od 100 članova u više od 25 europskih zemalja, ujedinjenih u promociji održivih energetskih rješenja diljem Europe.

 • Info

  Priredio: Maja Božičević Vrhovčak

  Datum: 02.10.2008

  Zatvori
 • Uredi
  Uređivanje sadržaja je moguće samo za registrirane korisnike. Zatvori

Agree.Net

URL: http://www.agreenet.info/

AGREE.NET je mreža okolišnih nevladinih organizacija iz središnje, istočne i jugoistočne Euope čiji je cilj sprečavanje klimatskih promjena provedbom i promocijom održivih energetskih aktivnosti. Svrha mreže je razvoj kapaciteta nevladinih udruga, poticanje razmjene iskustava i izrada materijala kao što su studije, priopćenja, obrazovnim materijali, demonstracijski pilot projekti i slično.

 • Info

  Priredio: Maja Božičević Vrhovčak

  Datum: 03.10.2008

  Zatvori
 • Uredi
  Uređivanje sadržaja je moguće samo za registrirane korisnike. Zatvori

Danube Environmental Forum

URL: http://def.distelverein.at/

To je platforma nevladinih udruga iz dunavskog bazena, osnovana 1999. godine. Misija je zaštita rijeke Dunav i pritoka, bioraznolikosti i resursa, poticanjem suradnje između vlada, nevladinih organizacija, lokalnog stanovništva i svih dionika zainteresiranih za održivo korištenje prirodnih resursa u 14 zemalja dunavskog sliva. U radu Foruma sudjeluje više od 85 nevladinih organizacija.

 • Info

  Priredio: Maja Božičević Vrhovčak

  Datum: 03.10.2008

  Zatvori
 • Uredi
  Uređivanje sadržaja je moguće samo za registrirane korisnike. Zatvori

EUCC - The Coastal Union

URL: http://www.eucc.net

Za područje Republike Hrvatske relevantan je EUCC Mediterranean Centre, pokrenut 2003. godine. Centra surađuje s nevladinim organizacijama, istraživačkim institutima i vladinim agencijama, s ciljem promocije održivog turizma, energije, akvakulture i ribarstva.

 • Info

  Priredio: Maja Božičević Vrhovčak

  Datum: 03.10.2008

  Zatvori
 • Uredi
  Uređivanje sadržaja je moguće samo za registrirane korisnike. Zatvori

European Environmental Bureau

URL: http://www.eeb.org/

EEB je udruženje više od 140 okolišnih građanskih organizacija iz zemalja članica i pristupnica EU. Organizacije su različitih profila - od lokalnih do nacionalnih, europskih do međunarodnih. Cilj EEB-a je zaštita i poboljšanje okoliša u Europi i omogućavanje sudjelovanja građana u postizanju tog cilja.

 • Info

  Priredio: Maja Božičević Vrhovčak

  Datum: 03.10.2008

  Zatvori
 • Uredi
  Uređivanje sadržaja je moguće samo za registrirane korisnike. Zatvori

European Environmental Citizens Organization for Standardization

URL: http://www.ecostandard.org/

ECOS je konzorcij okolišnih udruga, pokrenut s ciljem većeg uključivanja problematike zaštite okoliša u postupak standardizacije. Cilj ECOS-a je smanjenje utjecaja koje različiti proizvodi izazivaju u okolišu, osiguranje implementacije mjera za smanjenje onečišćenja, uvođenje zelenih sustava upravljanja u poslovanje i osiguranje informacija o održivoj potrošnji. Konzorcij je uključen u praćenje aktivnosti međunarodnih tijela za standardizaciju (CEN, CENELEC, ISO, IEC) i regulative u pogledu postupaka proizvodnje (primjerice, Smjernica o ekodizajnu).

 • Info

  Priredio: Maja Božičević Vrhovčak

  Datum: 03.10.2008

  Zatvori
 • Uredi
  Uređivanje sadržaja je moguće samo za registrirane korisnike. Zatvori

MEB - Mreža ekosela Balkana

URL: http://www.ekosela.org/modules/news/

Mreža ekosela Balkana je registrirana mreža udruga koja djeluje na području Balkana i obuhvaća 12 nevladinih udruga zainteresiranih za rad, pružanje pomoći na području permakulture i razvijanja okolišu prijateljskih tehnologija. Osnovana je s ciljem pomoći u stvaranju i umrežavanju edukacijskih centara za permakulturu i ekološke tehnologije.

 • Info

  Priredio: Daniel Rodik (admin)

  Datum: 25.02.2009

  Zatvori
 • Uredi
  Uređivanje sadržaja je moguće samo za registrirane korisnike. Zatvori

Mreža za lokalni razvoj MLR

URL: http://www.mreza-lokalni-razvoj.net/index.htm

Mreža za lokalni razvoj uključuje preko 400 članova iz cijele Hrvatske, različitih struka i iskustava, okupljenih oko istog cilja - unaprijeđenja i razvoja lokalne zajednice kao temelja razvoja Hrvatske. ODRAZ je inicijator i koordinator mreže. mreža svojim članovima nudi relevantne informacije i edukacije te povezivanje radi zajedničkog djelovanja.
Svi članovi MLS-a na e-mail nekoliko puta tjedno dobivaju obavijesti o raspisanim natječajima, novostima, aktivnostima članica, a članovi Mreže mogu i sami slati novosti, te na taj način biti sukreatori sadržaja newslettera koji primaju članovi. Pohvalite se svojim uspjesima!
Članstvo u mreži je besplatno i svi zainteresirani se mogu prijaviti putem WEB stranice i priključiti radu Mreže.

 • Info

  Priredio: Nikolina Bošnjak

  Datum: 01.06.2010

  Zatvori
 • Uredi
  Uređivanje sadržaja je moguće samo za registrirane korisnike. Zatvori

Hrvatska mreža za ruralni razvoj

URL: http://www.hmrr.hr/

Početkom 2006. godine ovu je mrežu osnovalo sedam organizacija civilnog društva kako bi zajedničkim djelovanjem, umrežavanjem i partnerstvom pridonosile poboljšavanju uvjeta za cjelovit razvoj i kvalitetan život u ruralnim područjima. Mreža danas ima deset članova.

 • Info

  Priredio: Maja Božičević Vrhovčak

  Datum: 01.10.2008

  Zatvori
 • Uredi
  Uređivanje sadržaja je moguće samo za registrirane korisnike. Zatvori

European Renewable Energy Council

URL: http://www.erec.org/

Europsko vijeće obnovljivih izvora energije (European Renewable Energy Council, EREC) je krovna organizacija industrijskih, trgovačkih i istraživačkih udruženja aktivnih na području korištenja bioenergije, geotermalne energije, energije oceana, energije voda u malim hidroelektranama, energije sunca u elektranama i toplinskim sustavima te energije vjetra.

 • Info

  Priredio: Maja Božičević Vrhovčak

  Datum: 23.09.2008

  Zatvori
 • Uredi
  Uređivanje sadržaja je moguće samo za registrirane korisnike. Zatvori

FEDARENE

URL: http://www.fedarene.org/

FEDARENE je europska mreža organizacija koje provode, koordiniraju ili potiču aktivnosti važne za područje energetike i okoliša. FEDARENE je 1990. osnovalo šest regionalnih uprava, a danas mreža broji više od 65 članova iz 17 europskih zemalja.

 • Info

  Priredio: Maja Božičević Vrhovčak

  Datum: 23.09.2008

  Zatvori
 • Uredi
  Uređivanje sadržaja je moguće samo za registrirane korisnike. Zatvori

ISLENET

URL: http://www.europeanislands.net/

ISLENET je mreža lokalnih uprava, znanstveno istraživačkih organizacija, instituta, tvrtki i drugih aktera, koji promoviraju održivo i učinkovito gospodarenje energijom i okolišem na europskim otocima. Članovi aktivno promoviraju primjenu lokalnih strategija energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, što ima pozitivne ekonomske, socijalne i okolišne posljedice na lokalne zajednice.

 • Info

  Priredio: Maja Božičević Vrhovčak

  Datum: 23.09.2008

  Zatvori
 • Uredi
  Uređivanje sadržaja je moguće samo za registrirane korisnike. Zatvori

Energie Cités

URL: http://www.energie-cites.eu/

Energie-Cités je udruženje europskih lokalnih uprava koje promoviraju lokalne održive energetske strategije, a okuplja više od 1000 gradova iz 10 zemalja. Iako se mreža sastoji od gradskih uprava, vrlo zanimljiv dio stranice bavi se primjerima dobre prakse, iz kojih puno mogu naučiti svi zainteresirani za održivo gospodarenje energijom u gradovima.

 • Info

  Priredio: Maja Božičević Vrhovčak

  Datum: 23.09.2008

  Zatvori
 • Uredi
  Uređivanje sadržaja je moguće samo za registrirane korisnike. Zatvori

EUFORES

URL: http://www.eufores.org/

EUFORES je neprofitna organizacija čiji su osnovači većinom članovi Europskog parlamenta, s ciljem promocije obnovljivih izvora energije. Zahvaljujući uskoj povezanosti s Europskim parlamentom, EUFORES prati i utječe na razvoj zakonodavstva relevantnog za područje obnovljivih izvora energije te širi informacije među svojim članovima.

 • Info

  Priredio: Maja Božičević Vrhovčak

  Datum: 23.09.2008

  Zatvori
 • Uredi
  Uređivanje sadržaja je moguće samo za registrirane korisnike. Zatvori

Europsko udruženje za vodik

URL: http://www.h2euro.org/

Europsko udruženje za vodik (European Hydrogen Association, ERA) okuplja nacinalna udruženja, organizacije i pojedince koji promoviraju, istražuju i razvijaju tehnologije uporabe vodika.

 • Info

  Priredio: Maja Božičević Vrhovčak

  Datum: 23.09.2008

  Zatvori
 • Uredi
  Uređivanje sadržaja je moguće samo za registrirane korisnike. Zatvori