Međudjelovanja civilnog i energetskog sektora

12.10.2008

Fokusirajući se na energetski sektor, možemo izdvojiti njegove najvažnije utjecaje na život građana, a time i najvažnije aspekte kojima se bave organizacije civilnog društva:

? količina energije;

? kvaliteta energije;

? cijena;

? okoliš.

Količina energije

S obzirom na to da je energetski sektor dio poslovnog sektora čija je osnovna svrha ostvarivanje profita, prodajom veće količine energije odnosno energenata on ostvaruje veći profit, iz čega se može zaključiti da energetski sektor sam prilagođava svoju ponudu potražnji za energijom.

Kvaliteta energije

Pod pojmom kvaliteta javljaju se dvije različite manifestacije kvalitete: kvaliteta robe i kvaliteta usluge. Kvaliteta usluge s kojom se građani susreću prilikom poslovanja s energetskim tvrtkama ?služba za informacije, podnošenje žalbi, izbor dobavljača usluga, očitavanje brojila, uslužnost osoblja na prodajnim mjestima, isl ? zacijelo će rasti usporedo s ulaskom novih aktera na energetska tržišta i jačanjem konkurencije. Isto se može očekivati i na području kvalitete roba, što se odnosi na razinu i stabilnost napona, sastav goriva, neprekidnost napajanja, isl, što se zadaje i važećim propisima. Međutim, i na razvijenijim tržištima od energetskog potreban je stalan nadzor kvalitete koji, osim institucija koje se službeno bave osiguranjem i nadzorom kvalitete, osiguravaju i udruge za zaštitu potrošača.

Cijena energije

Usluge koje pružaju tvrtke iz energetskog sektora toliko su uvriježene, sveprisutne i, barem u našim krajevima, tradicionalno subvencionirane, da ih je teško razmatrati kao tržišne kategorije. Način života kakav imaju građani razvijenijeg djela svijeta nije moguć bez velikih količina energije, za koju smo navikli da mora biti dostupna svima. Interes je građana da cijene energije budu pristupačne, u čemu se, iz političkih razloga, slažu i vodeći političari. Organizacije civilnog društva aktivne u ovom segmentu interesa javnosti su također udruge za zaštitu potrošača, ali i sindikati.

Utjecaji na okoliš

Od aspekata energetskog sektora izdvojenih kao najzanimljivijih javnosti, pitanja okoliša najmlađa su, ali danas izuzetno pristutna u javnosti i medijima. Od organizacija civilnog društva, ovim se aspektom bave prvenstveno okolišne udruge.