Gospodarenje otpadom

Gospodarenje otpadom jedan je od gorućih problema današnjice. Godišnje se u Hrvatskoj na službena odlagališta odloži 1.200.000 tona komunalnog otpada, odnosno svaki pojedinac dnevno stvori 0,40 do 0,95 kg otpada! A koliko je još divljih odlagališta?! Posljedice neprimjernog gospodarenja otpadom su višestruke: nepovoljno stanje u prostoru, smanjena kakvoća okoliša i kakvoća življenja te nepovoljni učinci na ljudsko zdravlje. Kako bi se izbjegle ove posljedice, potrebno je pridržavati se sljedećih mjera u hijerarhiji ispravnog gospodarenja otpadom:

  • izbjegavanje/smanjivanje nastanka otpada
  • ponovna uporaba bez obrade
  • recikliranje i ponovna uporaba
  • minimalno odlaganje ostatka od obrađenog otpada

Pročitajte naše savjete i postupajte s otpadom odgovorno!

Kupujte proizvode izrađene od recikliranog materijala

Grupa savjeta: Gospodarenje otpadom

Izrada proizvoda od recikliranog materijala zahtjeva manje količine energije. Primjerice, za izradu limenke od recikliranog materijala (aluminija) troši se 95% manje energije nego kada se za izradu iste limenke upotrebljava primarna sirovina!

Reciklirajte!

Grupa savjeta: Gospodarenje otpadom

Jeste li znali da je energija ušteđena reciklažom jedne aluminijske limenke dovoljna za tromjesečni rad vašeg televizora? Recikliranjem čuvate okoliš i štedite energiju!

Razvrstavajte otpad!

Grupa savjeta: Gospodarenje otpadom

Razvrstavajte otpad i odlažite ga u za to predviđene spremnike! Koristite plavi spremnik za papir, zeleni za staklo, crveni za baterije, žuti za PET ambalažu, a sivi za aluminijsku ambalažu.

Saznajte gdje su reciklažna dvorišta!

Grupa savjeta: Gospodarenje otpadom

Odlažite stiropor, karton, akumulatore, motorna ulja, opasni otpad iz kućanstva (pesticide, fungicide, ljekove, razrjeđivače, boje, otapala i ostale kemikalije), električnu i elektroničku opremu i zeleni otpad u reciklažna dvorišta.

Zbrinjavajte elektronički i električni otpad!

Grupa savjeta: Gospodarenje otpadom

Električni i elektronički (EE) je količinski najbrže rastući otpad, a veći dio spada u opasni otpad zbog komponenti koje sadrži. Na ove besplatne brojeve možete zatražiti preuzimanje električnog i elektroničkog otpada: 0800 444 110 za sav EE otpad na području Hrvatske; i 0800 0204 samo za velike kućanske uređaje na području Grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko zagorske županije. ...više

Ne bacajte, popravite!

Grupa savjeta: Gospodarenje otpadom

Prije nego se odlučite na kupnju novog uređaja, pokušajte popraviti stari i ponovo ga iskoristiti. Uređaje koje više ne trebate ili ne želite ne bacajte, radije ih poklonite!

I na poslu pravilno postupajte s otpadom

Grupa savjeta: Gospodarenje otpadom

I u uredu možete utjecati na količinu nastalog otpada. Primjerice, papir iskoristite obostrano prije nego ga odložite za recikliranje.

Pametno iskoristite otpad

Grupa savjeta: Gospodarenje otpadom

Velik dio vašeg kuhinjskog otpada može se pretvoriti u visokovrijedan kompost, koji će vrlo učinkovito zamijeniti umjetna gnojiva u vašem vrtu ili voćnjaku.

Pravilno odaberite akumulatorske baterije

Grupa savjeta: Gospodarenje otpadom

Uvijek kada je moguće koristite baterije koje se mogu više puta ponovo puniti.

Izbjegavajte stvaranje otpada

Grupa savjeta: Gospodarenje otpadom

Ovaj savjet možete primijeniti već prilikom kupovine. Kupujte proizvode bez suvišne ambalaže.