Izbor korisnih informacija

Zašto kampovi?

URL: Nedostaje sadržaj.

Kampovi predstavljaju jedno od najpodesnijih mjesta za uporabu energije Sunca za pripremu potrošne tople vode. Ne samo da se potrebe za toplom vodom i dostupnost energije Sunca savršeno preklapaju - između svibnja i listopada ostvari se 75% godišnjeg osunčanja - već su i vlasnici i klijenti kampova u pravilu zainteresirani za okoliš i njegovo očuvanje. Usprkos tome, uporaba energije Sunca u kampovima predstavlja iznimku, a ne pravilo - čak i u mediteranskim zemljama s velikim brojem sunčanih dana i visokom osunčanošću, poput Republike Hrvatske.

Energija Sunca ne mora se uvoziti i ne zagađuje okoliš pa se na ovaj način pridonosi očuvanju okoliša i sprečavaju klimatske promjene, a i povećava se energetska nezavisnost regije. Uz prednosti za društvo u cjelini, uporabom energije Sunca kampovi mogu ostvariti i specifične koristi. To su, prije svega, novčane uštede u izdacima za energiju jer, nakon povrata početnog ulaganja, proizvodnja topline u solarnom sustavu vrlo je jeftina. Osim toga, činjenicu da kamp koristi energiju Sunca moguće je koristiti u promidžbene svrhe te kamp profilirati u skladu s okolišem, što sve više privlači suvremenog gosta.

Velik broj gostiju u kampovima daje dodatnu važnost odabiru kampova (prema podacima Udruge Kampista Hrvatske, u Hrvatskoj radi 500 kampova, s ukupnim kapacitetom 200.000 osoba. Turisti u kampovima čine 22% ukupnog broja turista s ostvarenih 29% turističkih noćenja). Kroz vlastito pozitivno iskustvo upotrebe sunčeve energije za grijanje vode mijenja se i njihova svijest o ulozi obnovljive energije te brige za očuvanjem okoliša. Također, među glavnim zamjerkama stranih gostiju kampova u Hrvatskoj je loša kvaliteta te loše održavanje kampova ( Računovodstvo, revizija i financije, 08/2004). Sve više se traže srednja i viša kategorija kampova, u kojima je ljepota prirode usklađena s brigom o okolišu.

 • Info

  Priredio: Robert Pašičko

  Datum: 09.10.2006

  Zatvori
 • Uredi
  Uređivanje sadržaja je moguće samo za registrirane korisnike. Zatvori

Rezultati projekta

URL: Nedostaje sadržaj.

 • Izradit će se priručnika "Sunčevi toplinski sustavi za kampove" koji će sadržavati sve informacije potrebne za upoznavanje s upotrebom sunčeve toplinske energije, specifičnosti, prednosti te primjenjivosti u kampovima. Priručnik će biti podijeljen zainteresiranim vlasnicima kampova te projektantima.
 • Razvojem programskog alata "TSolCamp", prilagođenog hrvatskim uvjetima bit će moguće projektantu koji se nalazi na licu mjesta (u kampu) odrediti potrebnu opremu za korištenje solarne toplinske energije (površinu kolektora, volumen spremnika), u ovisnosti o specifičnim potrebama i samoj lokaciji kampa.
 • Jednodnevnim treningom projektanata, upoznat će se zainteresirane projektante sa novim tehnologijama koje su trenutačno dostupne na tržištu, instaliranjem, te upotrebom programskog alata "TSolCamp". Praktična upotreba će biti izvedena na licu mjesta u sklopu nekog kampa. Po završetku treninga, projektanti će biti verificirani kao "Solcamp projektanti", te bi kasnije bili raspoloživi za određivanje potrebne opreme u samim kampovima zainteresiranim za sudjelovanje u projektu.
 • Kroz ciklus predavanja, vlasnici kampova upoznat će se s prednostima sunčevih toplinskih sustavima, te dobiti neovisne informacije o cijenama i isplativosti samih sustava. Također, bit će upoznati i s neizravnom koristi (prepoznavanje sklada filozofije življenja u skladu s okolišem što sve više privlači suvremenog gosta kampova). Poseban naglasak je na mogućnosti sufinanciranja ili kreditiranje projekata od strane nadležnih institucija i banaka.
 • Info

  Priredio: Robert Pašičko

  Datum: 09.10.2006

  Zatvori
 • Uredi
  Uređivanje sadržaja je moguće samo za registrirane korisnike. Zatvori

Ciljevi i trajanje projekta

URL: Nedostaje sadržaj.

Sam projekt traje od 1.1.2006. - 1.1.2008., pri čemu prva godina projekta (tijekom 2006.) uključuje gore opisane korake, dok druga godina projekta podrazumijeva širenje kampanje i dodjeljivanje certifikata kampovima.

Dugoročno, očekuje se da će informiranjem i podizanjem svijesti o mogućnostima i prednostima uporabe sunčeve energije doći do njene primjene u kampovima, dok se kao neizravan učinak očekuje pozitivno iskustvo gostiju kampova na investiranje u vlastite sustave, što pridonosi daljnjoj upotrebi Sunčeve energije. Publicitet kampovima koji koriste ili će tijekom projekta početi koristiti solarnu opremu osigurat će se dodjelom etabliranog međunarodnog certifikata. Lista takvih kampova ažurirat će se i objavljivati na Internetu.

 • Info

  Priredio: Robert Pašičko

  Datum: 12.10.2006

  Zatvori
 • Uredi
  Uređivanje sadržaja je moguće samo za registrirane korisnike. Zatvori

Analiza, primjeri u Hrvatskoj

URL: Nedostaje sadržaj.

-potrošnja tople vode: 50 l (40°C) po noćenju (tuš, umivaonik i sudoper)

-kamp kapaciteta 400 osoba

-potrebna toplinska energija: oko 500 kWh/dnevno

-uz cijenu električne energije od 85 lp/kWh, faktor popunjenosti 80%

-god. ušteda od 39.600,00 (3 mj/god) do 52.800,00 (5 mj/god)

-investicija: oko 300.000,00 kn

-vrijeme otplate: 5,5 - 7,5 godina

 • Info

  Priredio: Robert Pašičko

  Datum: 12.10.2006

  Zatvori
 • Uredi
  Uređivanje sadržaja je moguće samo za registrirane korisnike. Zatvori

Primjeri financiranja projekata i mehanizmi potpore u Hrvatskoj:

URL: Nedostaje sadržaj.

1. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

-financira se iz naknada koje plaćaju onečišćivači

-mehanizmi:

-zajmovi (0%, poček 2 god, rok otplate 5 god)

-subvencionirana kamata (do 2%)

-bespovratna sredstva

po projektu do 1.700.000,00 kn, udio Fonda do 40%

2. Hrvatska banka za obnovu i razvitak

-Program kreditiranja projekata zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije

-najmanji iznos 100.000,00 kn

-poček 2 godine, rok otplate 10 godina

-kamata 6% godišnje

-mogućnost subvencioniranja kamate od Fonda.

 • Info

  Priredio: Robert Pašičko

  Datum: 12.10.2006

  Zatvori
 • Uredi
  Uređivanje sadržaja je moguće samo za registrirane korisnike. Zatvori