Galerija slika

Slike u ovom folderu snimljene su na jednodnevnom treningu za projektante u kampu "Ježevac" na otoku Krku. Radionica je obuhvaćala kratko predavanje o novim tehnologijama koje su trenutačno dostupne na tržištu, te kako upotrebljavati programski alat "TSolCamp". Nakon predavanja učesnici su imali priliku obići kamp i primjeniti programski alat. Na kraju treninga, projektanti su verificirani kao "Solcamp projektanti", te mogu koristiti "TSolCamp" za određivanje potrebne opreme u samim kampovima zainteresiranim za sudjelovanje u projektu.

učesnici treninga
električne instalacije na postojećem kotlu
termometar postojećeg kotla za grijanje PTV
pregled kotlovnice
postojeći spremnici za PTV iznad sanitarnog čvora
podaci o vremenu
istrošeni električni grijač sa spremnika PTV-a
Određivanje sunčane strane