PROJEKT CIVITAS ELAN

07.01.2010

Projekt se provodi pod motom Građani za bijeli Zagreb grad! od 15. rujna 2008. do 15. rujna 2012., a provodi ga 7 partnera: Grad Zagreb - Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada, Zagrebački holding d.o.o. - Podružnice ZET i Čistoća, Fakultet prometnih znanosti, HŽ Infrastruktura, udruge BICIKL i ODRAZ - Održivi razvoj zajednice.

Proračun projekta za aktivnosti u Zagrebu iznosi 5.140 000,00 EUR, od čega se 58% financira sredstvima EU, a ostatak osiguravaju partneri.

Očekivani rezultati projekta su :

o manje koncentracije štetnih tvari koje se ispuštaju u okoliš te niža razina buke
o smanjena potrošnja fosilnih goriva
o poboljšani sigurnosni standardi u tramvajima
o javni prijevoz privlačniji građanima
o okolišu prihvatljiviji način zbrinjavanja gradskog otpada i čistiji javni vozni park
o nabava 40 vozila za odvoz otpada i čišćenje ulica na pogon biodizelom
o 10 % postojeće potrošnje fosilnog goriva voznog parka Čistoće d.o.o. zamijeniti će biodizelom
o provođenje istraživanja i izrada studija u cilju kvalitetnijeg odvijanja gradskog prometa i zadovoljavanja potreba građana
o istražiti mogućnosti uvođenja naplate ulaska osobnih vozila u uži centar grada, uvođenje novih sustava upravljanja raskrižjima i slično
o pronalaženje najboljih rješenja za učinkovitiji promet u gradu Zagrebu
o promicanje korištenja bicikla, pješačenja te javnog gradskog prijevoza
o provođenje kampanja za održivi način prijevoza na posao među zaposlenicima većih organizacija (npr. banaka, fakulteta, škola, lokalne samouprave i sl.) i izrada planova putovanja za osam organizacija
o osiguravanje boljih uvjeta za biciklistički promet i postavljanje 60 stalaka za odlaganje bicikala na području Savske ceste i prometnih terminala
o -zajedno s predstavnicima zainteresirane javnosti izrada plana biciklističkog prometa kao podloge za određivanje gradske politike
o izrada interaktivne biciklističke karte grada Zagreba
o povećana sigurnost sudionika u biciklističkom prometu
o smanjena prometna zagušenost
o uspostavljanje dijaloga s građanima

Mobilnost i promet od strateške su važnosti za razvoj grada Zagreba, a korištenje alternativnih načina i metoda prijevoza, uključujući javni gradski prijevoz, biciklistički i pješački promet, sastavni je dio Plana za održivi transport, važnog dijela Prostornog plana Grada Zagreba

http://www.civitas-initiative.org/project_sheet?lan=en&id=10

http://www.odraz.hr/stranice/pdf/civitas_elan_zagreb_brochure_cro.pdf

Komentari

Pošalji komentar

Prijavite se ili registrirajte da biste mogli unijeti komentar.