Javno zagovaranje i praćenje politika vezanih za obnovljive izvore energije

Glavni cilj projekta je ojačati kapacitete udruga i zainteresirane javnosti za sudjelovanje u procesima odlučivanja na području obnovljivih izvora energije (OIE). Kako bi mogle što učinkovitije zagovarati održiva rješenja u energetici, udruge, djelujući lokalno ili nacionalno moraju biti upoznate s energetskom problematikom kao i s načinima zagovaranja i praćenja. Strateški cilj partnerskih organizacija u ovom projektu je utjecati na povećanje udjela proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije, zagovaranjem na području relevantnih javnih politika. Većom uporabom obnovljivih izvora energije ne smanjuje se samo emisija ugljičnog dioksida, već se i utječe na povećanje energetske neovisnosti pojedinca i čitave zajednice.

Radionica "Zagovaranje i praćenje europske i hrvatske politike s područja energetike i klime"

Broj sadržaja u mapi: 7

Radionicu su organizali udruge partneri na projektu: Društvo za oblikovanje održivog razvoja (DOOR), Eko Liburnia, Eko Zadar, Press centar za okoliš i Zvono uz Kupu, a namijenjena je udrugama sa ciljem jačanja njihovog kapaciteta u praćenju i javnom zagovaranju održive energetske politike prvenstveno na lokalnom i regionalnom nivou.

Regionalna radionica u Zadru, 10.05.2011.

Broj sadržaja u mapi: 4

U sklopu projekta u Zadru je održana 10. svibnja prva od četiri regionalne radionice s ciljem osnaživanja kapaciteta udruga i zainteresirane javnosti za sudjelovanje u procesima odlučivanja na području obnovljivih izvora energije. Ovdje možete naći prezentacije i ostale dokumente vezane za jednodnevnu regionalnu radionicu održanu 10.05.2011. u Zadru u Srednjoj školi Vice Vlatkovića.

Regionalna radionica u Osijeku, 08.06.2011.

Broj sadržaja u mapi: 3

U sklopu projekta Javno zagovaranje i praćenje politika vezanih za obnovljive izvore energije održana je 08. lipnja svibnja u Osijeku druga od četiri regionalne radionice s ciljem osnaživanja kapaciteta udruga i zainteresirane javnosti za sudjelovanje u procesima odlučivanja na području obnovljivih izvora energije.

Bilteni

Broj sadržaja u mapi: 4

Kako bi dokumentirali zaključke, izlaganja i saznanja tokom projekta, redovno ćemo slati svim zainteresiranim bilten. Ovdje ih možete preuzimati u .pdf formatu.