Energetski Info Centri - EIC

Glavni cilj projekta je poticanje šire upotrebe mjera energetske učinkovitosti u kućanstvima. Neki od načina kojim se to može učiniti su:

Stvoriti temelje za buduću nacionalnu mrežu energetskih info centara koja pokriva što veće područje

Široka nacionalna pokrivenost savjetodavnim službama znači da svi građani mogu biti informirani i savjetovani. Također to znači da se u budućnosti može očekivati velik broj korisnika info centara. Potencijali OIE i EE u Hrvatskoj procijenjeni su kao vrlo dobri i raznoliki, iako njihovo korištenje priječe ekonomske prepreke, nepovoljan zakonski okvir, a prvenstveno niska razina svijesti o prednostima i mogućnostima EE i OIE. Na primjer EE u sektoru zgradarstva je vrlo niska i prema tome ima puno potencijala za uštede i poboljšanja. Mali OIE (solarni termalni sustavi, toplinske pumpe, fotonaponske ćelije,...) u kućanstvima također imaju veliki potencijal.

Informirati kućanstva o svim aspektima korištenja energije u kućanstvima kroz službu energetskog savjetovanja

Ovaj cilj će pomoći u ubrzanju protoka informacija koji je potreban za primjenu mjera i rješenja za održivo korištenje energije (na primjer, informacije o državnim poticajima za obnovljive izvore energije (OIE) sa svim neophodnim uputama, uklapanje mjera energetske učinkovitosti pri projektiranju objekata, kako smanjiti postojeće troškove grijanja, zamjena starih bojlera, itd).

Poticati na racionalno korištenje energije i upotrebu svih dostupnih i prihvatljivih OIE u kućanstvima umjesto fosilnih goriva

Nakon danih savjeta građanima-korisnicima, oni mogu ili ne moraju primijeniti ga, ali uz više informacija postoji veća objektivnost i mogućnost za primjenu čišće i jeftinije energije. Ako korisnici dobiju informaciju o povezanosti proizvodnje i potrošnje energije i o direktnoj koristi racionalnog korištenja energije, logično je da će se početi ponašati na manje rasipan način.

Brošura "Energetski Informacijski Centri - europska iskustva i preporuke"

Datoteka: Brosura_EIC_web.pdf (application/pdf, 993.79 kB)

Ova brošura namijenjena je prvenstveno udrugama, ali i ostalim zainteresiranim organizacijama za pokretanje lokalnog energetskog savjetovanja i informiranja kao besplatne javne usluge. Original je napisan na engleskom u sklopu Europskog projekta PREDAC, dok je ovdje prevedena i prilagođena verzija. Ukoliko ste zainteresirani za tiskanu verziju, besplatno se može dobiti preko udruge Društvo za oblikovanje održivog razvoja.

 • Info

  Priredio: Daniel Rodik

  Datum: 11.09.2008

  Zatvori
 • Uredi
  Uređivanje sadržaja je moguće samo za registrirane korisnike. Zatvori

UNDP Hrvatska - Poticanje energetske efikasnosti

URL: http://www.energetska-efikasnost.undp.hr/show.jsp

Web stranica projekta "Poticanje energetske efikasnosti u Hrvatskoj" koji vodi UNDP Hrvatska sa strateškim partnerima: Ministarstvo gospodarstva rada i poduzetništva, HEP ESCO,Hrvatska banka za obnovu i razvitak, GEF, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Svjetska banka.

Na web stranicama se mogu pronaći informacije o tečaju za energetske savjetnike i ostalim aktivnostima projekta.

 • Info

  Priredio: Daniel Rodik

  Datum: 11.09.2008

  Zatvori
 • Uredi
  Uređivanje sadržaja je moguće samo za registrirane korisnike. Zatvori

ENSVET - energetsko savjetovanje u Sloveniji

URL: http://www.gi-zrmk.si/ensvet.htm

Već 15 godina u Sloveniji djeluje razvijena mreža energetskih savjetovališta. Tridesetak ureda pokriva područje cijele Slovenije. Uredi daju informacije o praktičnim savjetima za uštedu energije u kućanstvu, o korištenju obnovljivih izvora energije i državnim i ostalim financijskim potporama. Mrežom koordinira Građevinski Institut ZRMK iz Ljubljane, a mrežu financira državna uprava i lokalna kroz davanje prostora i komunikacijske infrastrukture.

 • Info

  Priredio: Daniel Rodik

  Datum: 11.09.2008

  Zatvori
 • Uredi
  Uređivanje sadržaja je moguće samo za registrirane korisnike. Zatvori