Pravila objavljivanja sadržaja na portalu MojaEnergija

06.04.2006

Registrirani korisnici portala MojaEnergija (u daljnjem tekstu "Portal"), mogu objavljivati sljedeće informativne i obrazovne sadržaje. Lokacije na kojoj se mogu objavljivati sadržaji navedene su u posebnom dokumentu "Gdje objavljivati".

Sadržaji trebaju biti od općeg interesa za širu javnost, a osobito za korisnike Portala.

Svi sadržaji trebaju biti objektivni i nepristrani. Ne smiju se objavljivati sadržaji promotivnog karaktera, odnosno ne smiju reklamirati pojedinu tvrtku, organizaciju ili proizvod. Objavljenim sadržajem ne smije se nikoga vrijeđati, klevetati ili sramotiti.

Objavljeni sadržaji biti će potpisani imenom i prezimenom korisnika. Nije dozvoljeno anonimno objavljivanje sadržaja. Korisnik koji objavljuje sadržaje ima mogućnost objave svog email-a, te drugih osobnih podataka. Ukoliko se pojavi potreba za kontaktiranjem autora, upit se šalje urednicima Portala.

Kako ne bi došlo do zlouporabe portala, prije javne objave korisničkih sadržaja urednici portala će pregledati i odobriti sadržaj. Specifično, korisnik predlaže objavu određenog sadržaja, a urednici sadržaj mogu objaviti, odbaciti ili vratiti korisniku na doradu. Urednici će periodički ili na zahtjev pregledati dosad objavljene sadržaje pojedinih korisnika, te omogućiti korisnicima objavljivanje sadržaja bez prethodnog odobrenja od strane urednika ukoliko su se korisnici pokazali kao osobe od povjerenja.

Uredništvo zadržava diskrecijsko pravo neobjavljivanja ili uklanjanja sadržaja za koje procijeni da ne udovoljavaju gore navedenim zahtjevima. Korisniku za kojega se utvrdi da objavljuje neprikladne sadržaje uredništvo portala može ukinuti pravo objavljivanja sadržaja.

Urednici mogu raditi manje ispravke ili kraćenje sadržaja, kojim se neće mijenjati njegov smisao, bez prethodnog upozorenja korisniku.

Za objavljeni sadržaj odgovornost snosi korisnik koji ga je objavio.


06.04.2006.