O portalu

Energija pokreće strojeve i ljude. Ona je neizostavan dio svakodnevnog života i preduvjet gospodarskog i društvenog razvoja. Kako bi učinkovitije gospodarili energijom potrebno je određeno poznavanje energetike, te razumijevanje potreba za energijom i posljedica njene uporabe.

Nepostojanje dostatnih izvora informacija u Hrvatskoj o energetskoj problematici zahtijeva informacijsko središte koje bi pružalo informacije vezane uz energiju širokom krugu zainteresiranih. Uz činjenicu da Hrvatska ima značajan i dinamičan informacijski prostor čiji krug korisnika stalno raste, Internet se kao paradigma 21. stojeća nameće kao pogodan i učinkovit medij za komunikaciju.

Portal MojaEnergija zamišljen je kao prepoznatljiv hrvatski energetski web portal. Portal pruža informacije i novosti vezane uz aktualne teme i trendove u energetici, a ujedno daje uvid u osnove energetike, uporabu energije, utjecaj energetike na okoliš i druge teme. Sadržaje uređuje ga tim nezavisnih stručnjaka po načelima stručnosti, objektivnosti i nepristranosti. Teme se neprestano proširuju, a sadržaji unaprjeđuju kako bi bili u korak s vremenom i čim razumljiviji svim zainteresiranim korisnicima.

Portal je otvoren svim zainteresiranim na način da je svima pružena mogućnost stvaranja i objavljivanja vlastitih sadržaja. Stručnjacima iz područja energetike ta je mogućnost interesantna s aspekta promocije vlastitih područja rada i aktivnosti, dok je ostalim korisnicima ona važna za iznošenje stavova u područjima koja se moraju temeljiti na javnom dijalogu.

Razvojem portala, neprestanim dodavanjem novih sadržaja, te iskorištavanjem svih njegovih funkcionalnosti, ostvarit će se dugoročni ciljevi projekta:

  • popularizacija energetike;
  • povećanje razine znanja o energiji u široj javnosti;
  • povećanje osviještenosti šire javnosti o pitanjima energetike i održivog razvoja;
  • jednostavnija razmjena mišljenja i stavova svih zainteresiranih;
  • brži i učinkovitiji kontakt šire javnosti sa stručnjacima.

Udruga DOOR vodi brigu o radu portala i njegovoj promociji. Trajan rad na portalu obuhvaća stalno unaprjeđenje portala, kako s tehničke, tako i sa sadržajne strane. Povrh toga, udruga DOOR kontinuirano radi na uključivanju institucija i stručnih udruga u izradu sadržaja te umrežavanju stručnjaka na Internetu.