Promidžbene usluge

Portal MojaEnergija omogućava različite promidžbene usluge sponzorima svojstvene svim portalima, međutim, najjači argumenti koji govore u prilog pokroviteljstvu nad projektom MojaEnergija su:

Stvaranje image-a u javnosti
Sponzori portala MojaEnergija predstavit će se kao napredne tvrtke koje su svjesne važnosti očuvanja okoliša i racionalnog gospodarenja energijom. Kroz aktivno oglašavanje spozori mogu više ili manje isticati svoja strateška poslovna opredjeljenja, poput održivog razvoja, brige za okoliš i sl. Osim toga, portal MojaEnergija nije zamišljen samo kao tematski određen portal, već je sredstvo kojim se ostvaruju dugoročni ciljevi poput popularizacije energetike i izobrazbe javnosti, što dodatno govori o svijesti sponzora prema svojim potrošačima i okolini.
Usmjerena promidžba
Organizacija sadržaja na portalu omogućavat će precizno usmjeravanje promidžbe kako bi se sponzori mgli nepogrešivo usredotočiti na svoje ciljane potrošače ili korisnike (oglašavanje po tematskim cjelinama, komplementarnim web sjedištima itd.).

Individualni pristup
Pristup sponzorima je individualan, što znači da se za svakog sponzora može ugovoriti jedinstveni oblik suradnje, prilagođen potrebama i načinu poslovanja sponzora.

Jedinstveno informacijsko središte
U sadašnjem trenutku, nema portala u Hrvatskoj koji se na odgovarajući način bavi energetikom. Ideja je izgraditi portal koji će biti jedinstven u hrvatskom informacijskom prostoru, te usmjeriti stručnu populaciju na njegovo korištenje i unaprijeđenje. Pritom se očekuje da će portal MojaEnergija postati izvor informacija za druge popularne i nespecijalizirane portale, čime se učinak oglašavanja nesumnjivo širi.

Što se tiče promidžbenih usluga, sponzori mogu očekivati sljedeće mogućnosti:

  • Prije svega, za spozore je osigurana mogućnost oglašavanja na portalu.
  • Registrirani korisnici portala redovito će dobivati bilten u elektroničkom obliku s vijestima i izborom promidžbenih poruka sponzora.
  • Sponzori biti primjereno prezentirani u različitim promotivnim akcijama, koje će imati za cilj povećanje broja korisnika portala.
  • Sponzorima koji žele ispitati mišljenja i stavove javnosti, omogućit će se provođenje ciljanih anketa na portalu.
  • Za sponzore kojima je važan izravan kontakt s potencijalnim kupcima ili klijentima, ponudit će se podaci o registriranim korisnicima portala.
  • Poduzeća u energetskom sektoru bit će zainteresirana za aktivno sudjelovanje u izradi sadržaja portala, prije svega objavljivanjem vijesti o svom poslovanju i novim proizvodima. Stoga će se spozorima omogućiti objavljivanje sponzoriranih članaka.
  • Sponzori mogu prihvatiti pokroviteljstvo nad pojedinom tematskom cjelinom, čime se predstavljaju kako vodeće poduzeće u određenom segmentu energetike.

Za sve dodatne informacije pošaljite upit na marketing@mojaenergija.hr