Korisni linkovi

Tablica sa ciljanim udjelima OIE u energetskoj bilanci zemalja EU do 2020.

URL: http://ec.europa.eu/energy/renewables/targets_en.htm

Povećanje udjela energije dobivene iz obnovljivih izvora, cilj je svih zemalja koje su odlučile primjenjivati mjere za smanjenje emisija štetnih plinova i smanjenje korištenja foslinih goriva.
Pregled ciljanih postotaka pojedinih zemalja dat je na linku stranica Europske Komisije.

 • Info

  Priredio: Nikolina Bošnjak

  Datum: 13.07.2010

  Zatvori
 • Uredi
  Uređivanje sadržaja je moguće samo za registrirane korisnike. Zatvori

MINGORP - javni natječaji

URL: http://www.mingorp.hr/default.aspx?id=12

Putem ovog linka možete pratiti javne natječaje putem kojih MINGORP dodjeljuje potpore za razvoj i proizvodnju opreme za primjenu obnovljivih izvora energije, korištenje kreditnih sredstava za pripremu projekata OIE i drugih natječaja.

 • Info

  Priredio: Nikolina Bošnjak

  Datum: 21.08.2010

  Zatvori
 • Uredi
  Uređivanje sadržaja je moguće samo za registrirane korisnike. Zatvori

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

URL: http://www.fzoeu.hr

Na ovim stranicama mozete naći zanimljive podatke o naknadama koje plaćaju onečišćivaći i korisnici okoliša, posebnim naknadama koje plaćaju vlasnici i ovlaštenici prava na vozila na motorni pogon, propise koji uređuju ustrojstvo, djelatnost i način rada Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te podatke o prikupljanju i korištenju sredstava kojima raspolaže Fond, za financiranje projekata, programa i drugih aktivnosti u području zaštite okoliša i energetske učinkovitosti. Rad Fonda je transparentan i javan.

 • Info

  Priredio: Daniel Rodik

  Datum: 20.03.2009

  Zatvori
 • Uredi
  Uređivanje sadržaja je moguće samo za registrirane korisnike. Zatvori

HBOR -Hrvatska banka za obnovu i razvoj

URL: http://www.hbor.hr

Hrvatska banka za obnovu i razvitak je razvojna i izvozna banka Republike Hrvatske čija je osnovna zadaća poticanje razvitka hrvatskog gospodarstva.
Kreditiranjem, osiguranjem izvoza od političkih i komercijalnih rizika, izdavanjem garancija te poslovnim savjetovanjem, HBOR gradi mostove između poduzetničkih ideja i njihovih ostvarenja s ciljem osnaživanja konkurentnosti hrvatskog gospodarstva. HBOR nudi program pripreme projekata OIE.

 • Info

  Priredio: Daniel Rodik (admin)

  Datum: 25.02.2009

  Zatvori
 • Uredi
  Uređivanje sadržaja je moguće samo za registrirane korisnike. Zatvori

RELEEL - Renewable Energy Legislation and Energy Efficiency Labelling

URL: http://releel.mingorp.hr/

RELEEL projekt financirala je Europska komisija kroz program pomoći Europske zajednice u obnovi, razvoju i stabilizaciji CARDS2004 (eng. Community Assistance for Reconstruction, Development and Stabilization). Opći cilj projekta je poboljšanje energetske učinkovitosti i povećanje uporabe obnovljivih izvora energije u Hrvatskoj.

 • Info

  Priredio: Daniel Rodik (admin)

  Datum: 25.02.2009

  Zatvori
 • Uredi
  Uređivanje sadržaja je moguće samo za registrirane korisnike. Zatvori

Registar OIEKPP

URL: http://www.mingorp.hr/UserDocsImages/Tablica_OIEK.xls

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva vodi Registar projekata i postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i kogeneracije te povlaštenih proizvođača (Registar OIEKPP). Registar je jedinstvena evidencija o projektima obnovljivih izvora energije i kogeneracije, postrojenjima koja koriste obnovljive izvore energije, odnosno kogeneracijskim postrojenjima te povlaštenim proizvođačima na području Republike Hrvatske. U Registru se evidentiraju podaci o nositelju projekta, projektu (postrojenju) zajedno s osnovnim podacima, podacima o lokaciji te tehničko-tehnološkim značajkama i uvjetima korištenja.

 • Info

  Priredio: Voditelj portala

  Datum: 21.11.2009

  Zatvori
 • Uredi
  Uređivanje sadržaja je moguće samo za registrirane korisnike. Zatvori

HERA - Hrvatska energetska regulatorna agencija

URL: http://www.hera.hr

Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) je samostalna, neovisna i neprofitna javna ustanova koja obavlja regulaciju energetskih djelatnosti u Republici Hrvatskoj. Obveze, nadležnosti i odgovornosti koje HERA ima u skladu su sa Zakonom o regulaciji energetskih djelatnosti, Zakonom o energiji i zakonima kojima se uređuje obavljanje pojedinih energetskih djelatnosti.

 • Info

  Priredio: Daniel Rodik

  Datum: 20.03.2009

  Zatvori
 • Uredi
  Uređivanje sadržaja je moguće samo za registrirane korisnike. Zatvori

HROTE - Hrvatski operator tržišta energije d.o.o.

URL: http://www.hrote.hr/

Svijest javnosti o potrebi zaštite okoliša i održivog energetskog razvoja pogoduje promicanju energetske učinkovitosti i uporabe obnovljivih izvora energije. HROTE ima važnu ulogu u sustavu poticanja proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije.

 • Info

  Priredio: Daniel Rodik (admin)

  Datum: 25.02.2009

  Zatvori
 • Uredi
  Uređivanje sadržaja je moguće samo za registrirane korisnike. Zatvori

HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o.

URL: http://www.hep.hr/ods

Djelatnost distribucije električne energije je posljednja sastavnica sustava, koja je odgovorna za isporuku električne energije kupcima. Ta djelatnost obavlja se u tvrtki HEP-Operator distribucijskog sustava (HEP ODS) d.o.o. Uz razdiobu električne energije preuzete iz prijenosne mreže i brigu za pouzdanu opskrbu kupaca, prodaju, mjerenje, obračun i naplatu isporučene električne energije, HEP ODS je odgovoran za održavanje distribucijske mreže i postrojenja, zamjene i rekonstrukcije te razvoj.

 • Info

  Priredio: Daniel Rodik

  Datum: 20.03.2009

  Zatvori
 • Uredi
  Uređivanje sadržaja je moguće samo za registrirane korisnike. Zatvori

HEP - Operator prijenosnog sustava d.o.o.

URL: http://ops.hep.hr

HEP-OPS je hrvatski operator prijenosnog sustava koji posjeduje dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti prijenosa električne energije kao javne usluge, te djeluje razvidno i samostalno u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima. HEP-OPS član je HEP grupe kao tvrtka kćer Hrvatske elektroprivrede d.d.

 • Info

  Priredio: Daniel Rodik (admin)

  Datum: 25.02.2009

  Zatvori
 • Uredi
  Uređivanje sadržaja je moguće samo za registrirane korisnike. Zatvori