Energija vodotoka

Korištenje kinetičke energije vode

URL: http://bs.wikipedia.org/wiki/Hidroenergija

U velikim hidroelektranama danas se proizvodi gotovo 20% električne energije ukupno utrošene u svijetu. Ovdje možete pročitati više o načinima pretvorbe kinetičke energije vode u električnu energiju.

 • Info

  Priredio: Maja Božičević Vrhovčak (admin)

  Datum: 25.02.2009

  Zatvori
 • Uredi
  Uređivanje sadržaja je moguće samo za registrirane korisnike. Zatvori

Energija valova

Pelamis uređaj

URL: http://www.pelamiswave.com/

Za pretvorbu energije valova u električnu energiju najčešće se koriste Pelamis uređaji.

 • Info

  Priredio: Maja Božičević Vrhovčak (admin)

  Datum: 25.02.2009

  Zatvori
 • Uredi
  Uređivanje sadržaja je moguće samo za registrirane korisnike. Zatvori

Energija plime i oseke

Zanimljivi linkovi

Najveća hidroelektrana na svijetu

URL: http://internationalrivers.org/en/china/three-gorges-dam

... je elektrana "Tri klanca", u Kini. Njezina gradnja trebala bi završiti 2009. godine, kad će ukupna instalirana snaga iznositi 18.200 MW.

 • Info

  Priredio: Maja Božičević Vrhovčak (admin)

  Datum: 25.02.2009

  Zatvori
 • Uredi
  Uređivanje sadržaja je moguće samo za registrirane korisnike. Zatvori

Najveća elektrana na morske mijene

URL: http://www.esru.strath.ac.uk/EandE/Web_sites/03-04/marine/tech_concepts.htm

... nalazi se na rijeci Rance, u Francuskoj. Instalirana snaga iznosi 240 MW, a u pogon je puštena 1966. godine.

 • Info

  Priredio: Maja Božičević Vrhovčak (admin)

  Datum: 25.02.2009

  Zatvori
 • Uredi
  Uređivanje sadržaja je moguće samo za registrirane korisnike. Zatvori

Najveća elektrana na valove

URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Agu%C3%A7adora_Wave_Park

... nalazi se u Portugalu. Sastoji se od tri Pelamis uređaja pojedinačne snage 75 kW, što znači da je ukupna instalirana snaga 2,25 MW. U planu je proširenje s još 25 uređaja na ukupnu snagu od 21 MW.

 • Info

  Priredio: Maja Božičević Vrhovčak (admin)

  Datum: 25.02.2009

  Zatvori
 • Uredi
  Uređivanje sadržaja je moguće samo za registrirane korisnike. Zatvori