Uvodna razmatranja o nuklearnoj energetici

19.11.2005

Tijekom posljednjih godinu dana diljem svijeta obilježavala se obljetnica pedeset godina pogona komercijalnih nuklearnih elektrana. Puštanje u pogon u SSSR-u 1954. prve nuklearne elektrane otvorilo je čovječanstvu put ka svjetskom korištenju jednog od najsnažnijih izvora energije - energije dijeljenja jezgri i obilježilo početak nove ere u energetici. Ideja stvaranja prve elektrane, izgrađene u Fiziko-energetskom institutu u Obninsku, pripada akademiku I. V. Kurčatovu. Institut je i danas jedan od vodećih znanstvenih centara Rusije.

Nuklearna energija igra vitalnu ulogu u osiguravanju različitosti izvora električne energije. Izvjesno je, ta uloga dobivat će na značaju sve više uzimajući u obzir činjenicu da se rezerve fosilnih goriva, naročito nafte i prirodnog plina, ubrzano iscrpljuju, a time postaje neizvjesna i stabilnost njihove cijene i raspoloživost dostatnih količina na svjetskom tržištu. Danas je u svijetu u pogonu 440 komercijalnih nuklearnih energetskih reaktora, raspoređenih u 31 državi, s ukupnom instaliranom električnom snagom većom od 364.000 MW (megawata) i dosadašnjim pogonskim iskustvom od preko 11.000 reaktor-godina. Iz ovih elektrana osigurava se 16 % proizvedene električne energije i 7% primarne energije u svijetu. Uz proizvodnju električne energije danas su u pogonu i 284 istraživačka reaktora te dodatnih 220 reaktora u funkciji pogona brodova i podmornica

Igor Vuković
19.11.2005.