Električna energija iz sunca i boje!

28.03.2008

Znanstvenici britanskog sveučilišta u gradu Swansea razvijaju fotonaponske ćelije izrađene od boje: umjesto da se energija sunčeva zračenja apsorbira u poluvodiču, što je slučaj u konvencionalnim solarnim panelima, koriste se molekule boje povezane s česticama titanovog dioksida.

Elektroni kojima fotoni predaju energiju preskaču iz boje u elektrolit i putujući strujnim krugom vraćaju se natrag u boju. Iako su ovakve ćelije manje učinkovite od konvencionalnih, za njihov rad nije potreban skupi siliciji, a moguće ih je nanositi u obliku tekućeg premaza. Ideja za istraživački projekt nastala je u sklopu prijašnjeg istraživanja degradacije čeličnih elemenata na zgradama.

Komentari

Pošalji komentar

Prijavite se ili registrirajte da biste mogli unijeti komentar.