Atomska renesansa

20.09.2007

Časopis The Economist je u svojem članku Atomic renaissance 8. rujna iznio stanje nuklearne inicijative u svijetu. Najizraženija je aktivnost u SADu, gdje je Nuclear Regulatory Commission (NRC) promijenio način licenciranja nuklearnih elektrana za pogon. Objedinjene su licence za gradnju i pogon elektrane. Zbog toga što je postupak odobravanja licence dugotrajan (dvije do tri godine) omogućena je predaja zahtjeva u dijelovima. Već odobren dizajn Westinhouseovog AP-1000, GEov ESBWR je u postupku odobravanja, dok AREVA će uskoro predati zahtjev za odobrenje EPRa. Odobrene su i dvije lokacije.

Zanimljivi su razlozi za takvu nuklearnu renesansu. Prema Energy Information Administration prosječna veleprodajna cijena u 2005 je bila 5 centa po kWh. Nuclear Energy Institute procjenjuje troškove nuklearnih elektrana u SADu na 1.7 centa po kWh. Tako da je profit gotovo 200%. Ponovno se pokazuje da nije ekologija nego ekonomija zaslužna prvo za pad, te sada za rast nuklearne industrije.

Komentari

Pošalji komentar

Prijavite se ili registrirajte da biste mogli unijeti komentar.