Anketa o potrošnji energije u kućanstvima i uslužnom sektoru u Gradu Zagrebu

28.02.2012

Grad Zagreb je za potrebe izrade i implementacije vlastitih razvojnih energetskih politika pokrenuo projekt pod nazivom "Izrada energetske bilance Grada Zagreba". Cilj ovog projekta je formiranje strukture i instrumenata potrebnih za izradu i praćenje energetske bilance na području Grada Zagreba što uključuje: prikupljanje i obradu podataka te pripremu adekvatnih izvještaja o proizvodnji, opskrbi energijom te potrošnji kod različitih kategorija potrošača energije: kućanstva, usluge (školstvo, zdravstvo, trgovina, turizam i ugostiteljstvo, uprava i administracija te ostale uslužne djelatnosti), industrija i promet.

Osim izrade energetske bilance, projektom će se uspostaviti i praćenje emisija štetnih plinova iz energetskog sektora. Posebna specifičnost ovog projekta leži u izradi energetskih bilanci za pojedina karakteristična područja Grada Zagreba, te na razini gradskih četvrti.

Postupak izrade energetske bilance temelji se, između ostalog, na prikupljanju podatka o potrošnji energije putem ankete u sektorima kućanstava i usluga iz razloga što za ove kategorije potrošača službenih informacija o njihovoj potrošnji gotovo i nema. Posebno se to odnosi na potrošnju ogrjevnog drveta, ukapljenog naftnog plina, lož ulja, motornih goriva i ostalih, dakle energenta koji se ne distribuiraju putem distribucijske mreže.

Kućanstva u kojima se provodi anketa selektiraju se slučajnim odabirom iz telefonskog imenika, a ispitivanje se temelji na metodi telefonskog anketiranja iz sjedišta u Energetskom institutu Hrvoje Požar. Upitnik sadrži oko tridesetak pitanja vezanih uz navike i karakteristike potrošnje energije koje se odnose na grijanje, kuhanje, pripremu tople vode, netoplinsku potrošnju i hlađenje. U okviru projekta se planira ispitati oko 3000 kućanstava koja su ravnomjerno raspoređena prema gradskim četvrtima.

U namjeri da se prethodno navedene aktivnosti provedu, kućanstva i potrošači u sektoru usluga mole se za podršku ovom projektu koji će se provoditi tijekom veljače i ožujka 2012., te za suradnju s anketarima iz Energetskog instituta Hrvoje Požar i djelatnicima Elektre Zagreb.

Za sva pitanja vezana uz provedbu ankete i projekta slobodno se obratite kontakt osobama u Gradu Zagrebu i u Energetskom institutu Hrvoje Požar koje možete pronaći na niže navedenim adresama.

Danijel Matić, Grad Zagreb, Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj, Dukljaninova 3, Zagreb, tel. 01/3585020, e-mail: danijel.matic@zagreb.hr

Alenka Kinderman Lončarević, Energetski institut Hrvoje Požar, Savska cesta 163, Zagreb, tel. 01/6326 119, faks. 01/6040 599, e-mail: akinderm@eihp.hr

Priprema: Daniel Golja
Izvor: EIHP (www.eihp.hr)

Komentari

Pošalji komentar

Prijavite se ili registrirajte da biste mogli unijeti komentar.