"I ja mogu imati solarne kolektore!"

19.03.2009

U sklopu projekta "Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije kod fizičkih osoba u Karlovačkoj županiji", Karlovačka županija i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) objavljuju javni natječaj za podnošenje prijava fizičkih osoba za sufinanciranje ugradnje solarnih kolektorskih sustava u kućanstva na području cijele Županije. Podnositelji moraju biti punoljetne, fizičke osobe s prebivalištem na području Karlovačke županije. Sufinanciraju se ukupni troškovi opreme i ugradnje solarnog kolektorskog sustava (solarnog kolektora, toplinskog spremnika i potrebne ugradbene opreme) u 60 odabranih kućanstava, u iznosu od 40% odnosno do maksimalnog iznosa od 12 000 kn po kućanstvu.

Sve informacije o dokumentaciji i uvjetima natječaja mogu se naći na na web stranicama Regionalne energetske agencije SZ Hrvatske (www.regea.hr/natjecaj), u gradskim i općinskim uredima te u uredima Karlovačke županije. Rok za predaju dokumentacije je najkasnije do 15.05.2009.godine.

Komentari

Pošalji komentar

Prijavite se ili registrirajte da biste mogli unijeti komentar.