Aktualni natječaji za financiranje OIE projekata

U ovoj mapi nalaze se aktualni natječaji za financiranje projekata za korištenje obnovljivih izvora energije. Ukoliko pripremate ili gradite prostrojenje, bilo mali solarni kolektor ili vjetroelektranu, informacije u ovoj mapi Vam svakako mogu pomoći u ostvarenju vaših ideja

Općina Konavle - natječaj za sufinanciranje ugradnje solarnih kolektorskih sustava

05.10.2010 - 11.11.2010 - Općina Konavle

Objavljen je natječaj kojim se sufinanciraju ukupni troškovi opreme i ugradnje solarnog kolektorskog sustava (solarnog kolektora, toplinskog spremnika i potrebne ugradbene opreme) u 70 odabranih kućanstava, u iznosu od 45%, odnosno do maksimalnog iznosa od 15.750,00 kn po kućanstvu.

Podnositelji moraju biti punoljetne, fizičke osobe s prebivalištem na području Općine Konavle.
Sve navedene dokumente potrebno je dostaviti u zatvorenoj omotnici osobno ili poslati poštom na
adresu:

Opcina Konavle, Trumbicev put 25, 20210 Cavtat sa naznakom:
OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE UKUCANSTVIMA - NE OTVARAJ!

Dokumente treba dostaviti najkasnije do 11.11.2010. godine. Više o natječaju možete pročitati ovdje.

Linkovi:

Općina Konavle
 • Info

  Priredio: Nikolina Bošnjak

  Datum: 05.10.2010

  Zatvori
 • Uredi
  Uređivanje sadržaja je moguće samo za registrirane korisnike. Zatvori

Natječaj za sufinanciranje projekata korištenja ukapljenog naftnog plina (UNP) i sunčeve energije u kućanstvima na otocima

31.03.2010 - 31.12.2010 - Hrvatska

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitosti i Ministarstvo gospodarstva rada i poduzetništva objavilo je natječaj za sufinanciranje projekata korištenja ukapljenog naftnog plina (UNP) i sunčeve energije u kućanstvima na otocima. Cilj natječaja je tijekom ove godine realizirati najmanje 100 projekata u kućanstvima na otocima, vodeći računa da pripadaju različitim županijama, a u kojima bi se za zagrijavanje, hlađenje, pripremu tople vode i kuhanje kao primarni energent koristio UNP ili kombinirani sustav UNP-sunčeva energija.
Ukupno predviđena sredstva Fonda i Ministarstva iznose 3.080.000,00 kuna, a korisnici sredstava će po pojednom projektu moći dobiti bespovratnih 30.800,00 kuna, što predstavlja oko 60% ukupno procijenjenih troškova investicije. Natječajna dokumentacija i više informacija nalazi se na stranicama Fonda.

Linkovi:

FZOEU
 • Info

  Priredio: Daniel Rodik

  Datum: 16.06.2010

  Zatvori
 • Uredi
  Uređivanje sadržaja je moguće samo za registrirane korisnike. Zatvori

Subvencija za izradu dokumentacije potrebne za izgradnju postrojenja obnovljivih izvora energije

02.03.2010 - 31.10.2010 - Zagrebačka županija

Zagrebačka županija objavila je natječaj o subvencijama u poljoprivredi, ruralnom razvitku i šumarstvu. Između niza poticaja mogu se dobiti i subvencije za izradu i ishođenje dokumentacije potrebne za izgradnju novih i adaptaciju postojećih objekata na poljoprivrednom gospodarstvu za proizvodnju obnovljivih izvora energije koji koriste organski otpad iz poljoprivrede i šumarstva u iznosu do 50% dokumentiranih troškova, a najviše u iznosu do 50.000,00 kuna po gospodarstvu, koje je u tekućoj godini ostvarilo pravo gradnje/adaptacije sukladno važećim zakonskim propisima. Subvencionira se izrada i ishođenje slijedeće dokumentacije: projektna dokumentacija (idejni projekt, glavni projekt, izvedbeni projekt), lokacijska dozvola, rješenje o uvjetima građenja, potvrda glavnog projekta, građevinska dozvola. Zahtjevi za subvenciju za izradu i ishođenje dokumentacije se podnose do 31. listopada za tekuću godinu a natječajnu dokumentaciju možete vidjeti na webu Zagrebačke županije.

 • Info

  Priredio: Daniel Rodik

  Datum: 15.06.2010

  Zatvori
 • Uredi
  Uređivanje sadržaja je moguće samo za registrirane korisnike. Zatvori

"I ja mogu imati solarne kolektore!"

19.03.2009

U sklopu projekta "Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije kod fizičkih osoba u Karlovačkoj županiji", Karlovačka županija i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) objavljuju javni natječaj za podnošenje prijava fizičkih osoba za sufinanciranje ugradnje solarnih kolektorskih sustava u kućanstva na području cijele Županije. Podnositelji moraju biti punoljetne, fizičke osobe s prebivalištem na području Karlovačke županije. Sufinanciraju se ukupni troškovi opreme i ugradnje solarnog kolektorskog sustava (solarnog kolektora, toplinskog spremnika i potrebne ugradbene opreme) u 60 odabranih kućanstava, u iznosu od 40% odnosno do maksimalnog iznosa od 12 000 kn po kućanstvu.

Sve informacije o dokumentaciji i uvjetima natječaja mogu se naći na na web stranicama Regionalne energetske agencije SZ Hrvatske (www.regea.hr/natjecaj), u gradskim i općinskim uredima te u uredima Karlovačke županije. Rok za predaju dokumentacije je najkasnije do 15.05.2009.godine.