Aktualni natječaji unutar EU fondova

U ovoj mapi možete pronaći informacije o aktualnim natječajima, odnosno pozivima na podnošenje projektnih prijedloga za financiranje od strane pojedinih EU fondova koje mogu koristiti udruge, institucije i poduzeća iz RH.

Kao registrirani korisnik portala, možete slobodno dodati novi natječaj na ovoj stranici.

Natječaj za izradu studije

22.09.2010 - 28.10.2010 - Energetska zajednica

Energetska zajednica raspisala je natječaj za izbor konzultanta koji će izraditi studiju o uporabi biomase za energetske potrebe u zemljama članicama Zajednice i u Ukrajini. Potrebno je ustanoviti razinu korištenja biomase u proizvodnji električne i toplinske energije te za hlađenje i izvijestiti o udjelu biomase u ukupnoj neposrednoj potrošnji energije. Podaci će biti prikupljeni za 2009. i 2010. godinu, a rekonstruirat će se za razdoblje od 2005. do 2009, na temelju EUROSTAT-ovih metoda.

Linkovi:

Tekst natječaja
 • Info

  Priredio: Maja Božičević Vrhovčak

  Datum: 21.09.2010

  Zatvori
 • Uredi
  Uređivanje sadržaja je moguće samo za registrirane korisnike. Zatvori

Najbolji primjeri prakse i implementacije nacionalnih akcijskih planova u državama članicama 27 EU na području obnovljive energije

13.07.2010 - 23.08.2010 - EU 27

Europska komisija je raspisala tender "Najbolji primjeri prakse i implementacije nacionalnih akcijskih planova u državama članicama 27 EU na području obnovljive energije".

 • Info

  Priredio: Nikolina Bošnjak

  Datum: 13.07.2010

  Zatvori
 • Uredi
  Uređivanje sadržaja je moguće samo za registrirane korisnike. Zatvori

FP7 natječaj u okviru sektora Ljudi

04.04.2008 - 02.09.2008

U okviru sektora Ljudi, FP7 programa, 4. travnja 2008. na službenim stranicama programa objavljen je novi natječaj te sve informacije vezane uz njega. Ukupan iznos financijskih sredstava dostupnih putem ovog natječaja je 185 miliona EUR.
Sa službene stranice programa se mogu preuzeti dokumenti potrebni za pripremu projektnih prijedloga i upute za njihovu predaju. Natječaj je otvoren do 2. rujna 2008. godine.

 • Info

  Priredio: Dalia Mejaški

  Datum: 26.04.2008

  Zatvori
 • Uredi
  Uređivanje sadržaja je moguće samo za registrirane korisnike. Zatvori

Natječaj u sklopu PHARE 2006.

26.04.2008 - 22.04.2008

U okviru projekta "Omogućavanje aktivnog doprinosa sektora civilnog društva u pretpristupnom procesu" za područje zaštite okoliša i održivog razvoja (Phare 2006) otvoren je natječaj do 22. travnja 2008. Ukupan iznos natječaja je 967.500 EUR, a financijske potpore koje će se dodjeljivati iznositi će od 50.000,00 do 100.000,00 EUR.
Osim neprofitnih, nevladinih organizacija koje su mogući podnositelji projektnih prijedloga, na projektima mogu sudjelovati i lokalne i regionalne samouprave te njihove razvojne agencije, kao i obrazovne i istraživačke institucije. Aktivnosti koje su prihvatljive za primanje financijske potpore unutar ovog natječaja obuhvaćaju tri područja: unapređenje odgovornog upravljanja okolišem i načela održivog razvoja; promicanje djelotvornog korištenja energije, korištenja obnovljivih izvora energije te održive izgradnje i poticanje sudjelovanja OCD-a u zaštiti prirode, s posebnim naglaskom na zaštitu bio-raznolikosti.

 • Info

  Priredio: Dalia Mejaški

  Datum: 26.04.2008

  Zatvori
 • Uredi
  Uređivanje sadržaja je moguće samo za registrirane korisnike. Zatvori

IEE natječaj za 2008. godinu

24.04.2008 - 26.06.2008

U sklopu programa Inteligentna energija raspisan je natječaj za 2008. godinu. Na natječaju mogu sudjelovati svi javni ili privatni subjekti registrirani u EU, ali i oni iz Norveške, Islanda, Liechtensteina i Hrvatske. Oko 45 milijuna EUR bit će na raspolaganju za financiranje do 75% projektnih troškova.

Za sve zainteresirane za sudjelovanje, s kvalitetnim projektnim prijedlogom u skladu s ciljevima i politikom programa, na službenoj IEE stranici objavljeni su dokumenti vezani uz natječaj i Vodič za ponuditelje.

Linkovi:

Službena stranica programa IEE

Datoteke:

Vodič za ponuditelje (application/pdf, 820.68 kB)
 • Info

  Priredio: Dalia Mejaški

  Datum: 25.04.2008

  Zatvori
 • Uredi
  Uređivanje sadržaja je moguće samo za registrirane korisnike. Zatvori

Natječaj za IPA MED program

03.03.2008 - 02.05.2008

Otvoren je prvi natječaj u okviru programa IPA, komponente II - prekogranična suradnja, odnosno u okviru programa Transnacionalni program MEDITERAN ili skraćeno MED program.Hrvatska ima na raspolaganju godišnju alokaciju od 53.000 EUR. Sufinanciranje projekata od strane IPA fonda jest maksimalno 85%.

Projekti prolaze dva selekcijska postupka: tzv. pred-aplikacijski i službeni aplikacijski postupak. Najprije se dostavlja tzv. pred-aplikacijski obrazac koji mora proći tehničku evaluaciju od strane Selekcijskog odbora MED programa i šalje se prije isteka roka Upravnom tijelu.

Teme kojima se trebaju baviti projektni prijedlozi, dokumentaciju i ostale korisne informacije na hrvatskom jeziku možete pronaći na Euro info portalu.

 • Info

  Priredio: Dalia Mejaški

  Datum: 22.04.2008

  Zatvori
 • Uredi
  Uređivanje sadržaja je moguće samo za registrirane korisnike. Zatvori